Сообщение об отмене национальных нормативных документов

  1.  Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування
ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри,   технічні вимоги та правила застосування
ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення
ДСТУ 3411:2004
Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі
 
ДСТУ 3412-96 Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
ДСТУ 3414-96
Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення
 
ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи
ДСТУ 3417-96
Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується
 
ДСТУ 3418-96 Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації
ДСТУ 3419-96 Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення
ДСТУ 3420-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління
 
ДСТУ 3498-96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис
ДСТУ 3957-2000
Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції
 
 
2. Пропонована дата скасування та умови скасування
Без заміни з 01 січня 2018 року.
3. Підстава для скасування нормативних документів
Висновки перевірки національних НД, надані ТК 89 «Оцінка відповідності».
Витяг з протоколу засідання ТК 89 стосовно скасування національних НД (протокол № 2 від 26.10.2017).
 

По материалам www.ier.com.ua