В’єтнам : ухвалення технічного регламенту для товарів, що використовуються у будівництві

5 червня 2015 року В’єтнам оприлюднив нотифікацію про ухвалення  15  вересня  2014  року Національного  технічного регламенту(QCVN16:2014/BXD) для   товарів,   що використовуються  у  будівництві, на  заміну  попередньоготехнічного регламенту у цій сфері (QCVN16:2011/BXD).
Новий регламент  розроблено Міністерством будівництва,  науки, технологій та охорони навколишнього середовища В’єтнаму. Документ набув чинності 1 листопада 2014 року.
Регламент містить технічні  вимоги  до вироблених на території В'єтнаму або імпортованих будівельних матеріалів та виробів. Сфера дії документу не поширюється на вироби та товари, призначені  для  будівництва, ввезені з  метою демонстрації на промислових ярмарках та виставках; товари, тимчасово ввезені для реекспорту (або транзит товарів).
До  суб‘єктів,  на  які  поширюються  норми  регламенту, належать такі: 

  • організації  та  фізичні  особи,  які  виробляють  або імпортують будівельну продукцію;
  • регуляторні органи у  сфері якості зазначених продуктів і товарів;
  • органи, що проводять оцінку відповідності товарів, що використовуються у будівництві, національним стандартам.
  • Основними загальними принципами, на яких побудований технічний регламент, є наступні:
  • будівельні матеріали та  вироби мають бути безпечними  (тобто  не становити загрози під  час  їх транспортування, зберігання та використання);
  • організації  та  фізичні  особи,  які  виробляють  або імпортують товари,  що  використовуються  у  будівництві, мають чітко зазначати до якої категорії (групи) будівельних товарів відповідно  до  переліку, передбаченого  у  другій частині Технічного регламенту, відноситься їх продукція. В іншому  випадку визначення категорії  продукції  потребує узгодження з органами з оцінки відповідності національним стандартам В’єтнаму;
  • будівельні  матеріали  та  інші  товари,  що використовуються  у  будівництві,  випускаються  в  обіг  на території В’єтнаму за наявності сертифікату або декларації відповідності  технічному  регламенту.  Знак  відповідності повинен міститися на самому товарі або на його етикетці або на документах, що підтверджують якість товару та описують його технічні характеристики. 

Метою  документу  є  підвищення  рівня  прозорості у сфері обігу будівельної продукції.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/