Декларування

Проводимо декларування відповідності вимогам технічних регламентів в Україні.

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також включати або містити вимоги до термінології, позначень, пакування, маркування або етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу чи методу.

Технічний регламент в Україні є аналогом Європейської директиви в ЄС.

Декларація відповідності - документ, в якому виробник або уповноважена ним особа засвідчує, що поставляється їм продукція відповідає вимогам нормативних документів, що входять в доказову базу технічного регламенту.

Декларація відповідності реєструється акредитованим органом по сертифікації відповідно до кодом ДКПП / ТН ЗЕД, присвоєним даної продукції.

Декларація відповідності - письмова заява виробника про те, що виконання певних вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності, було доведено;

декларування відповідності - підтвердження відповідності, яке проводиться першою стороною, - особою, що надає об'єкт оцінки відповідності;

документ про відповідність - декларація (у тому числі декларація про відповідність), протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання певних вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності.

Акредитований орган з оцінити відповідність сертифікації, де реєструється декларація відповідності, присвоює реєстраційний номер декларації, який містить код органу сертифікації та порядковий номер самої декларації відповідності. Декларація відповідності має юридичну силу і діє на всій території України.

Тільки резидент України може декларувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів.

У разі якщо виробником є нерезидент України, її інтереси на території України може представляти тільки резидент України на підставі договору та оформленої довіреності (у встановленому порядку) на підтвердження відповідності.

Закон України «Про захист прав споживачів», ст.14, цитата Продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності.

Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та / або сертифіката відповідності, виданих згідно із законодавством.

Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та / або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється.

Підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України є наявність передбачених законодавством документів, що засвідчують факт проходження ними процедури оцінки відповідності.

Перелік документів необхідних для оформлення декларації відповідності:

  • контракт
  • інвойс;
  • Товаро-транспортна документація (CMR, коносамент, авіа накладна, ж / д накладна);
  • Технічний опис продукції;
  • Сертифікат відповідності / типу
  • Документи (сертифікати походження, протоколи випробувань)
  • Наша довідка: Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів України.