Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

У другій половині січня 2016 року Чеська Республіка оприлюднила повідомлення про розробку проекту змін до Регламенту Уряду № 163/2002, що встановлює технічні вимоги для окремих видів будівельної продукції. Ухвалення документу очікується у червні 2016 року. Термін набуття його чинності – липень 2016 року (для Додатку 1 та 2 - січень 2017 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 22 березня 2016 року.

Наприкінці січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту рішення Європейської Комісії щодо встановлення порядку створення та функціонування незалежної консультативної панелі для надання допомоги країнам-членам ЄС та Європейській Комісії у визначенні характерного смаку тютюнових виробів. Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів –  27 березня 2016 року.

На початку січня 2016 року Європейський Союз проінформував СОТ про розробку Проекту Регламенту Європейської Комісії, що передбачає внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу очікується у першому/другому кварталі 2016 року. Термін набуття його чинності – через 20 днів з моменту опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Перехідний період – протягом 6 місяців після набуття чинності регламенту. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 березня 2016 року.

У першій половині січня 2016 року Республіка Корея (Південна Корея) оприлюднила повідомлення про розробку проекту змін до стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 березня 2016 року.

На початку січня 2016 року Російська Федерація оприлюднила нотифікацію про тимчасову заборону з 1 січня 2016 року ввезення до своєї країни продукції свинарства з України у зв‘язку із погіршенням епізодичної ситуації щодо африканської чуми свиней на території України.

На початку січня 2016 року Європейський Союз проінформував СОТ про розробку проекту рішення Європейської Комісії про технічні стандарти щодо механізму заправки електронних цигарок. Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 2 березня 2016 року. Країни-члени ЄС мають імлементувати норми документу до національного законодавство до 20 травня 2016 року.

Про встановлення гармонізованих умов для поширення на ринку будівельної продукції та відміні директиви 89/106/ЕЕС

У середині грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку проекту змін до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків (МРЗ) п‘яти хімічних речовин у деяких продуктах харчування рослинного та тваринного походження. Ухвалення документу очікується у лютому 2016 року, опублікування – у червні 2016 року Термін набуття його чинності – через 6 місяці з дати опублікування. Кінцевий термін подачі коментарів – 12 лютого 2016 року.

У першій половині грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту рішення Європейської Комісії щодо визначення бісу (2-етилгексилу) фталату (DEHP), дибутилфталату (DBP), бензил бутил фталату (BBP) і діізобутилфталату (DIBP) як речовин, що викликають найбільше занепокоєння, відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради. Ухвалення документу очікується у березні 2016 року. Термін набуття його чинності – через 3 дні з моменту опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 9 лютого 2016 року.

У другій половині грудня 2015 року Угорщина проінформувала СОТ про очікуване внесення змін до Постанови Уряду № 39/2013 (від 14 лютого 2013 року) щодо виробництва, розміщення на ринку та контролю тютюнових виробів, комбінованих попереджень і докладних правил для стягнення штрафу за порушення норм щодо захисту охорони здоров'я споживачів. Ухвалення документу очікується після 22 березня 2016 року. Термін набуття його чинності – 20 травня 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 22 березня 2016 року.

Сторінки