Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

Про встановлення гармонізованих умов для поширення на ринку будівельної продукції та відміні директиви 89/106/ЕЕС

У середині грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку проекту змін до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків (МРЗ) п‘яти хімічних речовин у деяких продуктах харчування рослинного та тваринного походження. Ухвалення документу очікується у лютому 2016 року, опублікування – у червні 2016 року Термін набуття його чинності – через 6 місяці з дати опублікування. Кінцевий термін подачі коментарів – 12 лютого 2016 року.

У першій половині грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту рішення Європейської Комісії щодо визначення бісу (2-етилгексилу) фталату (DEHP), дибутилфталату (DBP), бензил бутил фталату (BBP) і діізобутилфталату (DIBP) як речовин, що викликають найбільше занепокоєння, відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради. Ухвалення документу очікується у березні 2016 року. Термін набуття його чинності – через 3 дні з моменту опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 9 лютого 2016 року.

У другій половині грудня 2015 року Угорщина проінформувала СОТ про очікуване внесення змін до Постанови Уряду № 39/2013 (від 14 лютого 2013 року) щодо виробництва, розміщення на ринку та контролю тютюнових виробів, комбінованих попереджень і докладних правил для стягнення штрафу за порушення норм щодо захисту охорони здоров'я споживачів. Ухвалення документу очікується після 22 березня 2016 року. Термін набуття його чинності – 20 травня 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 22 березня 2016 року.

У другій половині вересня 2015 року Індонезія оприлюднила повідомлення про розробку проекту закону про контроль за рекламою оброблених харчових продуктів. Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо (після проведення консультацій). Кінцевий термін подачі коментарів – 17 листопада 2015 року. 

У середині вересня 2015 року Російська Федерація проінформувала СОТ про розробку Правил регулювання обігу ветеринарних лікарських засобів на митній території Євразійського економічного союзу. Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2015 року. 

На початку вересня 2015 року Швейцарія оприлюднила нотифікацію про розробку семи регламентів щодо продуктів харчування  та води. Головною метою розробки документів є приведення законодавства Швейцарії у цій сфері у відповідність до законодавства ЄС. Ухвалення та набуття чинності документу очікується в середині 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 листопада 2015 року. 

У середині вересня 2015 року Російська Федерація оприлюднила повідомлення про розробку правил регулювання обігу кормових добавок на митній території Євразійського економічного союзу . Цей документ встановлює вимоги щодо техніки безпеки, системи забезпечення якості, перевірки підкарантинної продукції, процедур реєстрації, форм реєстраційних документів на території Євразійського економічного союзу . Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2 015 року.

В першій декаді вересня 2015 року Литовська Республіка проінформувала СОТ про розробку проекту наказу Міністерства охорони навколишнього середовища Литовської Республіки про ухвалення технічного регламенту щодо будівельної продукції . Кінцевий термін подачі коментарів – 6 листопада 2015 року.

На початку вересня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку пропозиції стосовно внесення змін до регламенту Європейського Парламенту і Ради щодо правил маркування енергоефективності продукції та скасування Директиви 2010/30/ЄС. Ухвалення документу очікується у червні 2016 року. Термін набуття чинності – після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, орієнтовно з січня 2017 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 1 грудня 2015 року.

Сторінки