Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

У другій половині вересня 2015 року Індонезія оприлюднила повідомлення про розробку проекту закону про контроль за рекламою оброблених харчових продуктів. Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо (після проведення консультацій). Кінцевий термін подачі коментарів – 17 листопада 2015 року. 

У середині вересня 2015 року Російська Федерація проінформувала СОТ про розробку Правил регулювання обігу ветеринарних лікарських засобів на митній території Євразійського економічного союзу. Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2015 року. 

На початку вересня 2015 року Швейцарія оприлюднила нотифікацію про розробку семи регламентів щодо продуктів харчування  та води. Головною метою розробки документів є приведення законодавства Швейцарії у цій сфері у відповідність до законодавства ЄС. Ухвалення та набуття чинності документу очікується в середині 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 листопада 2015 року. 

У середині вересня 2015 року Російська Федерація оприлюднила повідомлення про розробку правил регулювання обігу кормових добавок на митній території Євразійського економічного союзу . Цей документ встановлює вимоги щодо техніки безпеки, системи забезпечення якості, перевірки підкарантинної продукції, процедур реєстрації, форм реєстраційних документів на території Євразійського економічного союзу . Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2 015 року.

В першій декаді вересня 2015 року Литовська Республіка проінформувала СОТ про розробку проекту наказу Міністерства охорони навколишнього середовища Литовської Республіки про ухвалення технічного регламенту щодо будівельної продукції . Кінцевий термін подачі коментарів – 6 листопада 2015 року.

На початку вересня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку пропозиції стосовно внесення змін до регламенту Європейського Парламенту і Ради щодо правил маркування енергоефективності продукції та скасування Директиви 2010/30/ЄС. Ухвалення документу очікується у червні 2016 року. Термін набуття чинності – після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, орієнтовно з січня 2017 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 1 грудня 2015 року.

В першій декаді вересня 2015 року Фінляндія оприлюднила повідомлення про розробку проекту пропозицій уряду щодо внесення змін до закону про тютюнові вироби та пов‘язаних з ним нормативно - правових актів. Ухвалення документу очікується у квітні 2016 року. Термін набуття його чинності – 20 травня 2016 року . Кінцевий термін подачі коментарів – 26 листопада 2016 року.

На початку серпня 2015 року Росія проінформува ла СОТ про очікуване внесення змін до з агальних санітарно - ветеринарних вимог що до ембріонів свиней, які ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу або транспортуються чер ез територію її країн - членів. Термін ухвалення документу – січень 2016 року. Термін набуття його чинності – лютий 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 29 вересня 2015 року

На початку серпня 2015 року США оприлюднили нотифікацію про розробку моделі управління ризиками з метою обмеження кількості залишків лікарських засобів, які споживалися тваринами, у молоці та молочній продукції.

У другій по ловині серпня 2015 року Швейцарія оприлюдни ла повідомлення про очікуване ухвалення постанови про безпеку іграшок . Ухвалення документу очікується в жовтні 2015 року. Термін набуття його чинності – липень 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 20 ве ресня 2015 року.

Сторінки