Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

В першій декаді вересня 2015 року Фінляндія оприлюднила повідомлення про розробку проекту пропозицій уряду щодо внесення змін до закону про тютюнові вироби та пов‘язаних з ним нормативно - правових актів. Ухвалення документу очікується у квітні 2016 року. Термін набуття його чинності – 20 травня 2016 року . Кінцевий термін подачі коментарів – 26 листопада 2016 року.

На початку серпня 2015 року Росія проінформува ла СОТ про очікуване внесення змін до з агальних санітарно - ветеринарних вимог що до ембріонів свиней, які ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу або транспортуються чер ез територію її країн - членів. Термін ухвалення документу – січень 2016 року. Термін набуття його чинності – лютий 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 29 вересня 2015 року

На початку серпня 2015 року США оприлюднили нотифікацію про розробку моделі управління ризиками з метою обмеження кількості залишків лікарських засобів, які споживалися тваринами, у молоці та молочній продукції.

У другій по ловині серпня 2015 року Швейцарія оприлюдни ла повідомлення про очікуване ухвалення постанови про безпеку іграшок . Ухвалення документу очікується в жовтні 2015 року. Термін набуття його чинності – липень 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 20 ве ресня 2015 року.

Наприкінці липня 2015 року Киргизька Республіка проінформувала СОТ про ухвалення 7 жовтня 2014 року Постанови уряду щодо порядку здійснення санітарно - епідеміологічного контролю за особами, транспортними засобами, товарами і вантажем, що переміщуються через державний кордон Киргизької Республіки. Набуття чинності документу – з дня набрання чинності міжнародного договору про приєднання Киргизької Республіки до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року.

На початку серпня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту на виконання рішення Європейської комісії про створення формату для надання та оприлюднення інформації щодо інгредієнтів тютюнових виробів, шкідливих викидів та обсягів продажів. Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з  дня ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 жовтня 2015 року.

На початку серпня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку процедури визначення тютюнових виробів зі специфічним смаком.
Ухвалення документу очікується в четвертому кварталі 2015 року. Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 вересня 2015 року.

Наприкінці липня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) проінформувала СОТ про очікувані зміни до стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 26 вересня 2015 року.

 

Наприкінці липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту змін до Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу очікується у першому кварталі 2016 року. Термін набуття чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 26 вересня 2015 року.

У першій декаді липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку проектів змін до двох нормативних актів, які встановлюють специфічні вимоги до м‘яса та м‘ясної продукції. Ухвалення документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття його чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 вересня 2015 року.

Сторінки