Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

Наприкінці липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту змін до Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу очікується у першому кварталі 2016 року. Термін набуття чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 26 вересня 2015 року.

У першій декаді липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку проектів змін до двох нормативних актів, які встановлюють специфічні вимоги до м‘яса та м‘ясної продукції. Ухвалення документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття його чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 вересня 2015 року.

У другій половині червня 2015 року Канада проінформувала СОТ про наміри  переглянути та удосконалити нормативні документи, що визначають вимоги до маркування продуктів харчування. Очікується, що це сприятиме більш свідомому вибору споживачами продуктів харчування. Набуття чинності документу – через п'ять років після їх опублікування в Канадському  Віснику,  частина  II.  Кінцевий  термін  подачі  коментарів – 75  днів  після опублікування в Канадському Віснику, частина I.

В  другій  половині  червня  2015  року  Європейський  Союз  оприлюднив  нотифікацію  про розробку проекту законодавчого акту на виконання рішення Європейської комісії, яким визначається порядок розміщення та нанесення попередження та інформації на пакети з тютюном,  який  призначений  для  використання  у  саморобних  цигарках.  Ухвалення документу очікується у третьому або четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з  дня його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 18 серпня 2015 року.

У  другій  половині  червня  2015  року  Республіка  Корея  оприлюднила  повідомлення  про очікуване внесення змін до регламенту про безпеку лікарських засобів. Термін ухвалення документу та набуття його чинності  буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 16 серпня 2015 року.

У другій половині червня 2015 року Індонезія  проінформувала СОТ про ухвалення Постанови Голови Національного агентства з контролю лікарських засобів та продуктів харчування Республіки Індонезія щодо категорій продуктів харчування. Набуття чинності документу – з дня його опублікування. Кінцевий термін подачі коментарів – 23 серпня 2015 року.

Наприкінці червня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту на виконання рішення Європейської комісії про технічні вимоги щодо макету, дизайну і форми попереджень про шкоду паління на пачках тютюнових виробів. Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з дня ухвал ення (впровадження Директиви 2014/40/ЄС до національного законодавства країнами - членами ЄС має відбутися до 20 травня 2016 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 28 серпня 2015 року. 

На початку  червня 2015 року В’єтнам оприлюдни в повідомлення про ухвалення 15 вересня 2014 року  нового технічного   регламенту для   товарів,   що використовуються у будівництві, на заміну попереднього регламенту.

На початку  червня 2015 року Південна  Корея проінформувала СОТ про розробку підзаконного нормативного акту до Спеціального закону про контроль за безпечністю імпортованих  продуктів  харчування. Термін ухвалення документу та набуття його чинності  буде  визначено  пізніше.  Кінцевий  термін  подачі коментарів – 31 липня 2015 року.

У другій половині травня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін до Регламенту No 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків оксадіксилу та спінетораму в деяких продуктах. Ухвалення документу очікується у лютому 2016 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 25 липня 2015 року.

Сторінки