Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

Наприкінці червня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту на виконання рішення Європейської комісії про технічні вимоги щодо макету, дизайну і форми попереджень про шкоду паління на пачках тютюнових виробів. Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з дня ухвал ення (впровадження Директиви 2014/40/ЄС до національного законодавства країнами - членами ЄС має відбутися до 20 травня 2016 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 28 серпня 2015 року. 

На початку  червня 2015 року В’єтнам оприлюдни в повідомлення про ухвалення 15 вересня 2014 року  нового технічного   регламенту для   товарів,   що використовуються у будівництві, на заміну попереднього регламенту.

На початку  червня 2015 року Південна  Корея проінформувала СОТ про розробку підзаконного нормативного акту до Спеціального закону про контроль за безпечністю імпортованих  продуктів  харчування. Термін ухвалення документу та набуття його чинності  буде  визначено  пізніше.  Кінцевий  термін  подачі коментарів – 31 липня 2015 року.

У другій половині травня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін до Регламенту No 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків оксадіксилу та спінетораму в деяких продуктах. Ухвалення документу очікується у лютому 2016 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 25 липня 2015 року.

На початку травня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до стандартів та специфікацій щодо продукції тваринництва. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 червня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Канада проінформувала СОТ про надання дозволу на використання карбонату кальцію в якості pH регулюючої речовини в злакових продуктах дитячого харчування, який набув чинності з 1 квітня 2015 року.

Наприкінці квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін Регламенту (ЄС) № 10/2011 щодо пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування. Ухвалення документу очікується в грудні 2015 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 28 червня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до Закону про фармацевтичну діяльність. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 14 червня 2015 року.

Наприкінці березня 2015 року Європейський Союз проінформував СОТ про очікувані зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків (МРЗ) абамектіну, десмедифаму, діхлорпропу-P, галоксіфопу-P, орізаліну та фенмедифаму в деяких продуктах. Термін ухвалення та набуття чинності документу – жовтень 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 травня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін до Регламенту (EC) № 907/2006 Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, дозволу й обмеження хімічних речовин (REACH) щодо нонілфенол етоксилату. Відповідно до документу запроваджується обмеження щодо розміщення на ринку текстильних виробів з вмістом нонілфенол етоксилату, який перевищує максимально допустимий рівень. Ухвалення документу очікується в четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Водночас самі обмеження будуть запроваджені наприкінці 2020 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 15 червня 2015 року.

Сторінки