Новини СОТ

За матеріалами www.ier.com.ua

На початку травня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до стандартів та специфікацій щодо продукції тваринництва. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 червня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Канада проінформувала СОТ про надання дозволу на використання карбонату кальцію в якості pH регулюючої речовини в злакових продуктах дитячого харчування, який набув чинності з 1 квітня 2015 року.

Наприкінці квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін Регламенту (ЄС) № 10/2011 щодо пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування. Ухвалення документу очікується в грудні 2015 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 28 червня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до Закону про фармацевтичну діяльність. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 14 червня 2015 року.

Наприкінці березня 2015 року Європейський Союз проінформував СОТ про очікувані зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимальних рівнів залишків (МРЗ) абамектіну, десмедифаму, діхлорпропу-P, галоксіфопу-P, орізаліну та фенмедифаму в деяких продуктах. Термін ухвалення та набуття чинності документу – жовтень 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 травня 2015 року.

У середині квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін до Регламенту (EC) № 907/2006 Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, дозволу й обмеження хімічних речовин (REACH) щодо нонілфенол етоксилату. Відповідно до документу запроваджується обмеження щодо розміщення на ринку текстильних виробів з вмістом нонілфенол етоксилату, який перевищує максимально допустимий рівень. Ухвалення документу очікується в четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Водночас самі обмеження будуть запроваджені наприкінці 2020 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 15 червня 2015 року.

У першій половині березня 2015 року Бразилія оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до маркування на упаковках тютюнових виробів, зокрема, щодо частини, де розміщується попередження про шкоду паління для здоров‘я населення. Ухвалення документу та набуття його чинності  буде визначено окремо (після проведення публічного обговорення).

У другій половині березня 2015 року Канада проінформувала СОТ про очікуване запровадження додаткового обмеження щодо використання окремих добавок у виробництві сигар. Термін ухвалення документу: дата опублікування в Журналі Канади. Для Частини ІІ документу – другий-третій квартал 2015 року. Набуття чинності  документу очікується через 6 місяців після його опублікування в Журналі Канади. Кінцевий термін подачі коментарів – 21 травня 2015 року.

На початку квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку Проекту регламенту Європейського парламенту та Ради щодо  ветеринарних лікарських засобів. Документ підготовлений  з метою кодифікації усіх чинних положень, що стосуються ветеринарних лікарських засобів, в єдиному нормативно-правовому акті.  Також передбачається внесення деяких змін, ініційованих країнами-членами ЄС. Ухвалення документу очікується наприкінці 2016 року, набуття його чинності  – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 1 липня 2015 року.

У другій половині березня 2015 року Швейцарія оприлюднила повідомлення про перегляд Постанови Швейцарського федерального бюро з комунікацій щодо телекомунікаційного обладнання. Ухвалення документу та набуття його чинності  очікується 13 червня 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 23 травня 2015 року.

Сторінки