Декларування відповідності

Декларирование соответствия продукции техническим регламентам

Відповідність продукції вимогам технічного регламенту, який на неї поширюється, підтверджується шляхом проведення процедур, визначених Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності". Порядок складання та взяття на облік декларації про відповідність повинна відповідати вимогам кожного окремого Технічного Регламенту Україні з обліку вмог Постанови КМУ, якою він затверджений.

Підстава для декларування – проходження процедури оцінки відповідності, у певних випадках – сертифікація.

Декларація про відповідність набирає чинності з дня його прийняття на облік.
Термін дії декларації про відповідність визначається Органом Оцінки вiдповiдностi (ООВ) на підставі закону України «Про захист прав споживачів», з урахуванням результатів аналізу наданої документації, гарантійного терміну, терміну придатності (експлуатації) продукції.
Інформація про зареєстровані декларації про відповідність розміщується на веб-сайті ООВ.
У разі відмови у прийнятті на облік декларації про відповідність:

  • Декларант може може повторно подати заяву про прийняття на облік декларації про відповідність разом з додатковими документами, які усунуть підстави для відмови у прийнятті на облік декларації;
  • Декларант може оскаржити рішення ООС;
  • Декларант може подати окрему заяву в ООС на проведення робіт з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам з метою видачі сертифіката відповідності.

У разі закінчення терміну дії декларації про відповідність заяву на реєстрацію декларації про відповідність подається на наступний термін.