Добровільна сертифікація

Навіть якщо Ваша продукція не входить в список обов'язкових для сертифікації, ви можете підвищити її конкурентоспроможність і відповідно продаваність на ринку, пройшовши добровільну сертифікацію. Добровільна сертифікація продукції, здійснюється в законодавчо нерегульованій сфері відповідно до порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом сертифікації.

Заявник самостійно (або за бажанням замовника) визначає, за якими показниками він бажає підтвердити відповідність продукції до вимог стандартів. Орган сертифікації та випробувальна лабораторія проводять компетентну оцінку відповідності продукції. При позитивному результаті оформляють сертифікат відповідності і реєструють у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.

Що Вам дає добровільна сертифікація?

  •      Привабливість продукції для споживача
  •      конкурентоспроможності продукції
  •      Переваги при участі в тендерах
  •      Впевненість виробника чи постачальника продукції в її якості.

Добровільна сертифікація в Національній системі сертифікації УкрСЕПРО здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 3413-96, і включає такі основні етапи:

  •      подача заявки та супровідної документації на продукцію в орган сертифікації;
  •      аналіз поданої документації та прийняття рішення органом сертифікації за заявкою щодо можливості та схеми проведення сертифікації;
  •      обстеження або атестація виробництва, або оцінка або сертифікація системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;
  •      відбір, ідентифікація зразків продукції та їх випробування;
  •      аналіз отриманих результатів;

в разі позитивних результатів - оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО;
технічний нагляд за сертифікованою продукцією