Обов'язкова сертифікація

Обов'язкова сертифікація проводиться для визначення відповідності параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України, та вимогам нормативних документів, зазначених у "Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту України 01.02.2005 № 28 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 під N 466/10746.

Як правило, це вимоги безпеки. При цьому для багатьох видів продукції повинно бути отримано Санітарно - епідеміологічний висновок Міністерства охорони здоров'я України та експертний висновок, що використовується для отримання Дозволу на експлуатацію продукції в Україні. У даному переліку продукції наведені коди ТН ВЕД і перелік нормативних документів, які повинні бути підтверджені при сертифікації. Зазначений перелік може бути використаний в якості довідкового матеріалу при визначенні по коду ТН ВЕД необхідність обов'язкової сертифікації. Для продукції з даного Переліку, необхідно пред'явити сертифікат УкрСЕПРО при розмитненні. Без сертифікату УкрСЕПРО митне оформлення в Україні не проводиться.

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до прийнятої моделі (схемою) в загальному вигляді передбачає:

 •      подачу в орган по сертифікації (ОС), уповноважений Держспоживстандартом України на роботу в УкрСЕПРО, заявки (укр, рос, англ) на сертифікацію продукції;
 •      подачу документації для сертифікації, що додається до заявки згідно переліку документів (рос, англ, укр);
 •      розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз наданої документації;
 •      прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 •      для сертифікується, випускається серійно: обстеження виробництва / або атестацію виробництва) / або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва;
 •      відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань у випробувальній лабораторії (центрі) (ІЛ), акредитованих Національним агентством з акредитації;
 •      проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;
 •      аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
 •      занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УкрСЕПРО, видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди (англ, рос) на використання сертифіката;
 •      технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
 •      інформацію про результати робіт з сертифікації продукції.
 •      видача Свідоцтва про визнання документів підтвердження відповідності іноземних органів.