Сертифікація кабельної продукції.

Сертифікація кабельної продукції в Україні станом на березень 2015 проводиться у 2х системах:

  •  УкрСЕПРО ( добровільно, або за вимагаю замовника, як правило це пожежні випробування).
  •  За вимогами Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (обов’язкова процедура).

Наша установа організує проведення всіх необхідних процедур оцінки відповідності, як то:

  • Випробування
  • Сертифікацію
  • Декларування відповідності

Роботи проводимо якісно, об’єктивно у оптимальний термін.

Приклади:

УкрСЕПРО.

Добровільної сертифікації  в Системі УкрСЕПРО кабельних ліній p кабелями т.м. «ХХХХ» марок: JE-H(St)H....Bd - FE180/E30, JE-H(St)H....Bd - FE180/E90, (N)HXH - FE180/E30, (N)HXH - FE180/E90, HXH - FE180/E90, HXCH - FE180/E30, (N)HXCH - FE180/E30, HXCH - FE180/E90, (N)HXCH - FE180/E90 виробництва ТОВ "АААААААААААА", Китай, та системи кабельних металевих лотків виробництва ТОВ «ББББББББ» Україна,на відповідність вимогам пожежної безпеки (пункти нормативних документів використовуються в залежності від конкретної типології кабелів, які можуть пройти випробування на відповідність наведеним нижче вимогам):

  • ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги протипожежної безпеки та методи випробування» п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8
  • п. 4.36 ж) 1) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»
  • п. 6.3.1.4.6 ДБН В. 1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість»

Оцінка відповідності за вимогами ТР низьковольтного електричного обладнання.

Кабельна продукція.

Стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.07.2013 № 783
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року № 1149

ДСТУ EN 50086-2-4:2004

Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 2-4. Окремі вимоги до підземних систем кабелепроводів (EN 50086-2-4:1994, IDT)

ДСТУ EN 50117-1:2005

Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні умови (EN 50117-1:1995 IDT)

ДСТУ EN 50363-0:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 0. Загальні положення (EN 50363-0:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-3:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 3. Полівінілхлоридні ізоляційні композиції IEN 50363-3:2005 (DT)

ДСТУ EN 50363-4-1:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-1. Полівінілхлоридні композиції оболонок (EN 50363-4-1:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-4-2:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-2. Полівінілхлоридні композиції зовнішніх покривів (EN 50363-4-2:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-5:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні вулканізовані ізоляційні композиції (EN 50363-5:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-6:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 6. Безгалогенні вулканізовані композиції оболонок (EN 50363-6:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-7:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції (EN 50363-7:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-8:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 8. Безгалогенні термопластичні композиції оболонок (EN 50363-8:2005 IDT)

ДСТУ EN 50363-9-1:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 9-1. Різні ізоляційні композиції. Вулканізований полівінілхлорид (EN 50363-9-1:2005 IDT)

ДСТУ EN 50396:2009

Низьконапружні силові кабелі. Неелектричні методи випробування (EN 50396:2005 IDT)

ДСТУ HD 603 SI:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 SI: 1994 IDT)

ДСТУ HD 604 SI:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (HD 604 Sl:1994 IDT)

ДСТУ HD 626 SI:2012

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу Uo/U (UJ: 0,6/1 (1,2) кВ (HD 626 S1:1996 IDT)

ДСТУ HD 627 SI:2012

Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного прокладання (HD 627 SI:1996 IDT)

Зміна № 1 ДСТУ HD 627 Sl:2012 SI :1996/A1:2000

ДСТУ IEC 60811-3-1:2004

Матеріали ізоляції та оболонок електричних та оптичних кабелів. Загальні методи випробування. Частина 3-1. Спеціальні методи випробування полівінілхлорідних композицій. Випробування натисканням за високої температури. Випробування на стійкість до розтріскування (IEC 60811-3-1:1985, IDT)

ДСТУ IEC 60811-4-1:2005

Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів. Загальні методи випробування. Частина 4-1. Методи, застосовувані до поліетиленових і поліпропіленових композицій. Стійкість до розтріскування за дії зовнішніх чинників. Вимірювання індексу текучості розплаву. Вимірювання вмісту сажі та (чи) мінерального наповнювача в поліетилені безпосереднім згорянням. Вимірювання вмісту сажі за допомогою термогравіметричного аналізу (ТГА) Оцінювання мікроскопом дисперсності сажі в поліетилені (ІЕС 60811-4-1:2004, IDT)

ДСТУ 4237-3-21:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R (IEC 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A (IEC 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (IEC 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (IEC 60332-3-24:2000, MOD).

ДСТУ 4237-3-25:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (IEC 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4367-1:2004

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устаткування (IEC 61034-1:1997 MOD)

ДСТУ 4367-2:2004

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги (IEC 61034-2:1997 MOD)