Сертифікація ISO 9001:2015, ISO 2200

Шановні колеги!

У вересні 2015 року Міжнародна Організація по Стандартизації ISO випустила п'яту версію стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги».

Ми допоможемо Вам отримати сертифікат ISO 9001:2015, який підтверджує високий рівень менеджменту Вашої компанії, приваблює Ваших споживачів.

Стандарт ISO 9001:2015 значно відрізняється від його попередньої версії, як за структурою, так і за змістом. Тому краще почати приводити системи менеджменту якості у відповідність з оновленим стандарту якомога швидше.

Наш орган по сертифікації систем менеджменту акредитований НААУ (Національним Органом з Акредитації України).

Україна в особі НААУ єдина країна на пострадянському просторі, яка підписала договір про визнання компетентності і акредитації з Європейською кооперацією з Акредитації (European Accreditation). Т.ч. де-юре українські сертифікати на систему менеджменту отримали визнання в країнах Євросоюзу.

 ISO 9001 діє до: 2015 забезпечує високу організованість системи внутрішніх бізнес-процесів, оцінку потенційних ризиків пов'язаних із зовнішніми і внутрішніми факторами, дає Вам більше можливостей для успішної участі в тендерах.

Увага! Наша організація проводить розробку та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві замовника.
Працюємо компетентно, оперативно якісно (термін 1-3 місяці).

ISO 9000 - серія міжнародних стандартів, що описують вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств.
Серія стандартів ISO 9000 розроблено Технічним комітетом 176 (ТК 176) Міжнародної організації зі стандартизації. В основі стандартів лежать ідеї і положення теорії загального менеджменту якості (TQM).
Відповідність вимогам ISO 9001:2015 свідчить про певному рівні надійності постачальника і добротності його компанії. З точки зору сучасних компаній, відповідність вимогам ISO 9001:2015 - той мінімальний рівень, який дає можливість входження в ринок.

Сам сертифікат відповідності ISO 9001:2015 є зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог стандарту.
Мета серії стандартів ISO 9000 - стабільне функціонування документованої системи менеджменту якості продукції підприємства.

Вихідна спрямованість стандартів серії ISO 9000 була саме на відносини між компаніями у формі споживач-постачальник. З прийняттям у 2000 році третьою версією стандартів ISO 9000 більша увага стала приділятися здібностям організації задовольняти вимоги всіх зацікавлених сторін: власників, співробітників, суспільства, споживачів, постачальників
На сьогоднішній день, одним з найбільш затребуваних інструментів, що користується довірою у споживачів є сертифікація на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

До основних змін ISO 9001:2015 відносяться:

  • зміна структури стандарту;
  • явне вимога застосування ризик орієнтованого мислення для підтримки і поліпшення розуміння і застосування процесного підходу до управління;
  • підвищена увага до контексту організації, потребам і очікуванням зацікавлених сторін;
  • більше гнучкості щодо документації системи менеджменту якості;
  • більший акцент на застосовність стандарту до послуг;
  • явне вимога визначити сферу застосування СУЯ;
  • більше вимог до вищого керівництва;
  • більший акцент на досягненні запланованих результатів для підвищення задоволеності споживачів;
  • менше розпорядчих вимог.

Наша аккредитація тут.

Як отримати сертифікат СМК ISO 9001:2015, ISO 22000