Сертифікація

Сертифікація - це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.

Система сертифікації - це система, яка має власні правила, процедури та управління для проведення сертифікації відповідності.

Третя сторона - особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що приймають участь у питанні, яке розглядається (ДСТУ 2462-94 "Сертифікація: основні поняття, терміни та визначення").

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими / призначеними на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Об'єктами сертифікації є продукція, яка:

 • виготовлена в Україні;
 • ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Добровільна сертифікація.

Добровільна сертифікація проводиться на відповідність вимогам, що не відносяться до законодавчо регульованим.
При цьому сертифікація на відповідність усім обов'язковим законодавчо регульованим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, проводиться обов'язково.
В процесі добровільної сертифікації, визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, зазначених заявником. Це може бути, наприклад ДСТУ або ТУ і т.п.
Про результати завершення контролю відповідності продукції зазначеним добровільно вимогам свідчить сертифікат і / або знак відповідності.

Може проводитися на відповідність продукції вимогам, що ні віднесені актами законодавства та НД в обов'язкові вимоги, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації.

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації та інші юридичні особи, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, які акредитовані в державній системі сертифікації.

Вартість усіх робіт із сертифікації продукції в Системі оплачується заявником на договірних умовах.

Основні принципи і загальні правила сертифікації.

Сертифікація передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Третьою стороною можуть виступати: Національний орган у справах сертифікації; центральний орган у справах сертифікації; територіальний орган у справах сертифікації; експерти-аудитори; особи, які взяли на себе функції юридичного органу з добровільної сертифікації; випробувальні лабораторії.

Порядок проведення сертифікації продукції містить в загальному випадку:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження виробництва;
 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії;
 • видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
 • визнання сертифіката відповідності, виданого іноземним органом;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;
 • інформацію про результати робіт із сертифікації.

Схема (модель) сертифікації пред'явленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником на початок робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

За позитивними результатами випробувань, в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії, можуть видаватися такі види сертифікатів:

Сертифікат на одиничний виріб;

Сертифікат на партію продукції (на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку та кількості, визнаними органом з сертифікації);

Сертифікат на продукцію, що випускається серійно протягом встановленого терміну (видається органом з сертифікації і включає обстеження виробництва або атестацію виробництва або сертифікацію системи якості див. Таблицю).

Схема сертифікації продукції, що випускається серійно

Термін дії сертифікату відповідності

Сертифікація продукції за схемою з аналізом
документації, представленої заявником
 (без обстеження виробництва)

до 1 року

Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва

до 2 років

Сертифікація продукції за схемою з атестацією виробництва

до 3 років

Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією системи управління якістю виробництва

до 5 років