Отримання атестату на акредитацію випробувальної лабораторії для ТО автотранспорту
Підготовка документації системи управління випробувальної лабораторії (ВЛ) до акредитації в Національному агентстві України
Форма зв'язку
Залиште Ваші контактні дані щоб ми з Вами зв'язалися
Якщо у Вас з'явились будь які питання зв'яжіться з нами!
Підготовка документації системи управління випробувальної лабораторії (ВЛ) до акредитації в Національному агентстві України з акредитації (НААУ) на відповідність стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, та органу з інспектування на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 для проведення техогляду автотранспорту

  • Документація системи управління складається з комплекту документів, до якого входять: настанова з якості, положення про лабораторію (орган), методики, процедури, інструкції, форми тощо. Всього близько 80 найменувань, а також комплект заявочних документів відповідно до вимог НААУ.
  • Робота також може включати повний супровід проходження акредитації, рекомендації щодо усунення зауважень за результатами розгляду, аналізу документації та перевірки на місці.
  • У разі необхідності може бути проведений попередній аудит готовності ВЛ до акредитації.
  • ТОВ має досвід робіт з вказаної тематики: більше 20 ВЛ та органів з інспектування, які успішно пройшли акредитацію та отримали атестат акредитації.

Підготовка здійснюється послідовно, етапами
Діагностичний аудит, аналіз реального стану
Розробка плану заходів (Коригувальних засобів) з усунення невідповідностей виявлених під час діагностичного аудиту
Прямі консультування щодо реалізації заходів з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
Супровід лабораторії в процесі акредитації

1
Аудит провадиться у відповідності до вимог та рекомендацій ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»

Критеріями аудиту є вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2019, політики та методики НААУ (Документи НААУ) , нормативно правові акти, що поширюються на діяльність лабораторії.

Аудит складається з наступних єтапів:
1
Ознайомлення з запитом замовника (проект сфери акредитації)
2
Оцінки неупередженості лабораторії (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, організаційна структура заявника, вид діяльності, Положення про лабораторію, Штатний розпис, посадові інструкції)
3
Оцінка-визначення кваліфікації та компетентностей персоналу лабораторії - освіти, досвіду, навичок з випробувань та застосування методів випробувань, навичок з володіння випробувальним устаткуванням, знань інших нормативних документів в необхідному об'ємі
4
Аналіз документованої системи якості лабораторії(в разі наявності)
5
Аналіз нормативно - технічної бази (стандарти, методики випробувань, технічна та експлуатаційна документації на випробувальне устаткування, засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання)
6
Оцінка відповідності приміщень лабораторії замовника, робочих місць
7
Оцінки матеріально-технічного забезпечення, забезпечення випробувальним та допоміжним устаткуванням, засобами вимірювання
8
Аналіз паспорту лабораторії (в разі наявності)
Результати аудиту оформлюються письмово у вигляді звіту та надаються замовнику для врахування в роботі при підготовці до акредитації. Звіту аудиту містить дані аудиту та висновки аудиту (Форма акту аудиту).

2
Розробка плану заходів (коригувальних заходів) з усунення невідповідностей виявлених під час діагностичного аудиту

Результати розробки заходів оформлюються документально у вигляді достатньо детальних інформативних рекомендацій з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

3
Прямі консультування щодо реалізації заходів з досягнення лабораторією відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 передбачають насупні єтапи
Розробка Положення про лабораторію, посадових інструкцій персоналу
Розробка документів системи якості (настанови з якості, процедур, методик, інструкцій, документів, протоколів та форм документів)
Впровадження системи якості в діяльність лабораторі
Навчання персоналу, організація стажування, набуття практичних навичок
Підготовка приміщень (умови що поширюються на приміщення,навколишнє середовище проведення випробувань, зберігання та застосування випробувального устаткування, об'єктів випробувань)
Організація робочих місць
Погодження паспорту лабораторії (Ф-08.17.19)
Наші контакти