СЕРТИФІКАЦІЯ ISO 45001


СЕРТИФІКАЦІЯ ISO 45001 від 15 000 грн, впровадження, розробка системи менеджменту від 15 000 грн
Форма зв'язку
Залиште Ваші контактні дані щоб ми з Вами зв'язалися
Якщо у Вас з'явились будь які питання зв'яжіться з нами!
Головне ISO 45001 у побудові системи менеджменту охороною здоров'я та безпекою праці – це попередження виробничого травматизму і професійних захворювань в компанії.
Навіщо потрібен сертифікат ISO 45001?

Ми передбачаємо, що більшість організацій будуть використовувати ISO 45001 для побудови більш ефективної системи управління охороною здоров'я і безпекою праці і тільки деякі з них захочуть отримати більш широке визнання, яке можна отримати після проходження сертифікації.
Не існує обов'язкових вимог для сертифікації за стандартами на системи менеджменту ІСО. Наявність офіційної системи управління надасть додаткові переваги завдяки впровадженню кращих практик. Сертифікація є додатковим інструментом, який продемонструє зовнішнім сторонам, що Ви досягли повної відповідності певним стандартом.

При грамотному впровадженні переваги від ISO 45001 будуть безмежними. Крім того, що стандарт вимагає, щоб ризики по охороні здоров'я і безпеки праці були виявлені і проаналізовані, в ньому також застосовується ризик-орієнтований підхід до самої системи управління охороною праці з метою забезпечення ефективності та постійного вдосконалення відповідно до постійно мінливого «контексту» організації.
Після сертифікації системи менеджменту професійної безпечності і охорони здоров'я за ISO 45001 виробник отримує можливість демонструвати:
Дотримання всіх нормативно-правових вимог щодо охорони праці
Відповідальний підхід до організації робочих місць та створення безпечних умов праці
Піклування про здоров'я та безпеку працівників і відвідувачів
Підвищення авторитету за рахунок зниження професійних ризиків і створення іміджу надійного роботодавця
Сталий розвиток та поліпшення діяльності в сфері охорони здоров'я та безпеки праці
ОСНОВНІ ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 45001
1
Заявка на сертифікацію
2
Аналіз наявної документації, в ході якого перевіряються вимоги стандарту відображені в документах системі управління охороною здоров'я та безпекою праці
3
візит та проведення аудиту на місці, перевірка робочих місць та спостереження за виконанням процесів в організації
4
Контроль усунення невідповідностей — відхиленнь від вимог стандарту, норм, інструкцій, які були зареєстровані під час аудиту на місці
5
За умови отримання позитивних результатів відбувається реєстрація сертифікату на систему менеджменту ISO 45001
Термін дії сертифікату до 3 років за умови підтвердження відповідності стандарту один раз на рік шляхом наглядового аудиту
Взаємодія систем менеджменту
Client:
Я СЕРТИФІКОВАНО ЯК ПО ISO 9001, ТАК І ПО ISO 14001. ЯК ISO 45001 ВЗАЄМОДІЮ З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ МЕНЕДЖМЕНТУ?
Support:
Загальна структура ІСО (вищезгадана HLS) була цілеспрямовано розроблена для спрощення процесу інтеграції нових тем, що відносяться до управління, в існуючі системи менеджменту організації. Наприклад, ISO 45001 розроблений на основі ISO 14001, ISO 9001, оскільки ми знаємо, що багато організацій об'єднують свої функції з охорони здоров'я і безпеки праці, а також екологічні функції.
Client:
МОЯ КОМПАНІЯ СЕРТИФІКОВАНА ПО OHSAS 18001. ЯК МЕНІ ПОЧАТИ ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ НА НОВИЙ СТАНДАРТ?
Support:
При переході з OHSAS 18001 необхідно зробити декілька кроків, перш ніж буде впроваджена нова система менеджменту. Якщо Ви будете дотримуватися наведеної нижче хронології, то зможете успішно адаптуватися:

1. Проведіть аналіз зацікавлених сторін (тобто осіб або організацій, які можуть вплинути на діяльність Вашої організації), а також внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть відбитися на діяльності організації, і дізнайтеся, як ці ризики можуть контролюватися за допомогою Вашої системи управління .

2. Визначте область діяльності системи, при розгляді питання про те, яких показників система менеджменту повинна досягти.

3. Використовуйте дану інформацію для визначення процесів, аналізу ризиків / оцінки і, що найбільш важливо, формування ключових показників (KPI).

Після того як Ви адаптуєте всі дані до інструментів OHSAS 18001, Ви зможете повторно використовувати більшу частину інформації стосовно, до Вашої нової системи управління. Таким чином, незважаючи на відмінності в підходах, базові інструменти будуть схожими.
ЩО ТАКЕ ISO 45001?
ISO 45001 є новим стандартом з охорони здоров'я і безпеки праці на робочому місці. Даний стандарт став одним з найбільш очікуваних в світі і може призвести до значного підвищення рівня безпеки на робочому місці.

ISO 45001 був розроблений в переломний момент. В якості першого в світі міжнародного стандарту, що зачіпає питання охорони здоров'я і безпеки праці на робочому місці, ISO 45001: 2018, Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги з керівництвом по застосуванню, містить єдину основу для всіх організацій, які мають намір поліпшити свої характеристики.

Розроблений для застосування вищим керівництвом, він спрямований на забезпечення безпеки на робочому місці для співробітників і відвідувачів. У процесі виконання таких завдань вкрай важливо контролювати всі фактори, які можуть спровокувати захворювання, поява травм і в екстремальних випадках смерть. За допомогою пом'якшення негативного впливу на фізичний, психічний і когнітивне стан людини ISO 45001 охоплює всі дані аспекти.

Незважаючи на те, що ISO 45001 заснований на OHSAS 18001, колишньому еталонному показнику охорони здоров'я і безпеки праці, це новий стандарт, а не переглянутий або оновлений, і він повинен поступово доповнюватися протягом наступних трьох років. Тому організаціям необхідно переглянути поточні методи роботи.
ЯКІ ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ OHSAS 18001 ТА ISO 45001?
Існує багато відмінностей, але основні зміни полягають в тому, що ISO 45001 концентрується на взаємодії між організаціями та бізнес-середовищем, в той час як OHSAS 18001 фокусується на запобіганні можливих загроз для здоров'я і інших внутрішніх проблемах. Але відмінності існують і в інших аспектах:

• ISO 45001 заснований на процесах - OHSAS 18001 заснований на процедурах;

• ISO 45001 динамічний у всіх аспектах - OHSAS 18001 НЕ динамічний;

• ISO 45001 розглядає як ризики, так і можливості - OHSAS 18001 розглядає виключно ризики;

• ISO 45001 містить думки зацікавлених сторін - OHSAS 18001 не включає.

Дані аспекти сприяють значним змінам в сприйнятті управління безпекою та охороною праці. Охорона здоров'я та безпеку праці тепер розглядаються в контексті стабільної та стійкої організації. При тому, що два стандарти відрізняються один від одного, система управління, розроблена відповідно до OHSAS 18001, стане надійною платформою для переходу на ISO 45001.
ЩО МЕНІ ТРЕБА ЗНАТИ, ЯКЩО Я РАБОТАЮ З ISO 45001 ВПЕРШЕ?
Відповідь залежить від того, наскільки Ви обізнані про системах менеджменту ІСО. ISO 45001 стверджує Додаток SL, таким чином розділяючи структуру високого рівня (HLS), ідентичний основний текст, а також терміни та визначення з іншими недавно переглянутими стандартами системи управління ІСО, такими як ISO 9001 діє до: 2015 (менеджмент якості) та ISO 14001 діє до: 2015 ( менеджмент навколишнього середовища). Якщо Ви вже знайомі з загальною структурою, то основна частина ISO 45001 здасться Вам знайомою, необхідно буде лише заповнити «прогалини» в системі.
Якщо це не так, то все може пройти набагато складніше. Стандарт досить складний до сприйняття, якщо буде прочитаний як звичайна книга. Ви повинні розуміти взаємозв'язок між конкретними пунктами. Мій кращий рада - знайти хороший навчальний курс, який допоможе вам розкрити весь потенціал стандарту. Ви також можете звернутися за консультацією, щоб отримати кваліфіковану допомогу.
Наші контакти