ЄС: імплементація вимог до маркування тютюнових виробів

29 червня 2015  року  Європейський  Союз  оприлюднив повідомлення  про  розробку Проекту  акту  на  виконання рішення  Європейської  комісії  про  технічні вимоги щодо макету,  дизайну і  форми комбінованих  попереджень  про шкоду паління на пачках тютюнових виробів. Зазначений  проект  є  підзаконним  актом  Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014  року  про узгодження законів,  підзаконних актів та адміністративних положень країн - членів щодо виробництва, презентації та продажу тютюну й пов’язаної з ним продукції та про скасування Директиви 2001/37/ЄС.
Метою Директиви  2014/40/ЄС  є узгодження законів, підзаконних актів та  адміністративних  положень  держав - членів ЄС щодо:

  • інгредієнтів  тютюнової  продукції та викидів забруднюючих речовин у повітря під час паління (включаючи зобов’язання виробників  оприлюднювати  інформацію про максимальний рівень викидів, смол, нікотину і чадного газу внаслідок паління цигарок);
  • правил маркування і пакування тютюнової продукції, (зокрема, щодо попередження про шкоду для здоров’я на упаковках і пачках тютюнової продукції);
  • заборони розміщувати на ринку бездимні тютюнові вироби;
  • транскордонного дистанційного продажу тютюнової продукції;
  • зобов’язання  повідомляти  про появу  на  ринку  ЄС нових видів тютюнових виробів;
  • розміщення на ринку та маркування деяких товарів, пов’язан их з  тютюновою  продукцією,  а  саме  електронних цигарок і  змінних  картриджів  до  них,  а  також  трав’яної продукції для куріння.

Зазначені  норми  спрямовані  на  забезпечення належного функціонування ринку тютюнової і пов’язаної з нею продукції в ЄС, враховуючи високий рівень захисту здоров’я людини, особливо  молоді,  а  також необхідність дотримання зобов’язань ЄС  відповідно  до  Рамкової  конвенції  ВООЗ  із боротьби проти тютюну.
Що стосується маркування продукції, відповідно до  статті 10 Директиви 2014/40/ЄС встановлюється  вимога  щодо розміщення  попередження  про  шкоду  паління  у верхній частині обох сторін  тютюнової  пачки (як  передньої, так  і задньої), яке має займати 65% від її загальної площі. 
Комбіновані  попередження  про  шкоду  паління на  пачках тютюнових виробів мають складатися з тексту попередження (зазначеного у  Додатку  I Директиви 2014/40/ЄС) та відповідного кольору малюнків (зазначених в Додатку II), а також повинно містити номер телефону або адресу інтернет-сайту для звернення споживачів за інформацією про шкоду паління. Також в країнах-членах ЄС мають бути обов‘язково запроваджені передбачені  Директивою вимоги  до макету, дизайну та форми таких попереджень.
Головною метою документу є забезпечення однакового у всіх країнах-членах ЄС виконання Директиви ЄС  2014/40/ЄС щодо тютюнових виробів.
Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності  – з  дня ухвалення (імплементація Директиви  2014/40/ЄС  до  національного  законодавства країнами-членами ЄС має відбутися до 20 травня 2016 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 28 серпня 2015 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/