ЄС: перегляд максимально допустимого рівня залишків деяких хімічних речовин у продуктах харчування

26  травня  2015  року  Європейський  Союз  оприлюднив повідомлення про розробку Додатку до Проекту Регламенту Комісії  про  внесення  змін  до  Додатку  III Регламенту  (ЄС) No  396/2005  Європейського Парламенту  та  Ради  щодо максимальних рівнів залишків оксадіксилу та спінеторамув деяких продуктах.
Відповідно  до  проекту  встановлені раніше гранично допустимі  рівні  залишків оксадіксилу  та  спінетораму  у продуктах  рослинного  та  тваринного  походження будуть переглянуті.
Планується підвищити  максимальний  рівень  залишків  цих речовин для продукції, яка вперше з‘являться на ринку ЄС або третіх країн (зокрема, й України), які експортують ці товари до ЄС.
Разом з тим, максимальний рівень залишків оксадіксилу та спінетораму у продуктах харчування буде знижено у кількох випадках:

  • після встановлення нового рівня граничної чутливості при  виявленнізазначенихречовин  у  продуктах харчування;
  • в разі скасування старих дозволів на використання цих речовин в ЄС;
  • у  випадку  браку достатніх  даних  для  встановлення максимальних рівнів залишків цих речовин у деяких продуктах.

Сфера  дії  документу  поширюється  на наступні  категорії товарів:

  • крупи (УКТ ЗЕД 10);
  • продукти  тваринного походження,  зокрема м'ясо  та їстівні субпродукти (УКТ ЗЕД 02);
  • деякі  продукти  рослинного  походження,  зокрема, фрукти та овочі.

Головною  метою  документу  є  підвищення  рівня  безпеки продуктів  харчування. Ухвалення  документу  очікується  у лютому 2016 року, набуття його чинності  – через 20 днів після опублікування  в  Офіційному  журналі  ЄС.  Кінцевий  термін подачі коментарів – 25 липня 2015 року.
Згідно з даними Міжнародного торговельного центру у 2012 - 2014 роках експорт вказаних категорій товарів з України до країн - членів ЄС становив, в середньому, 2,0 млрд дол. США, що склало 27%  від експорту зазначеної продукції до країн світу та 11,6% від загального експорту вітчизняної продукції до цього торговельного партнера.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/