ЄС : розробка формату представлення інформації щодо тютюнових виробів

На початку серпня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту на виконання рішення Європейської комісії про створення формату для надання та оприлюднення інформації щодо інгредієнтів тютюнових виробів, шкідливих викидів та обсягів продажів. Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з  дня ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 жовтня 2015 року.

5  серпня 2015  року  Європейський  Союз  оприлюднив повідомлення  про  розробку Проекту  акту  на  виконання рішення  Європейської  комісії  про створення  формату  для надання та оприлюднення  інформації  щодо  інгредієнтів тютюнових виробів, шкідливих викидів та обсягів продажів.
Розробка  зазначеного  формату  передбачена  статтею  5 Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року про узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних  положень  країн-членів  щодо виробництва, презентації та продажу тютюну й пов’язаної з ним продукції та про скасування Директиви 2001/37/ЄС, яка містить нові вимоги до звітності для виробників та імпортерів тютюнових виробів. 
Зокрема, виробники та імпортери мають надавати детальну інформацію  про свою продукцію компетентним  органам країн-членів ЄС,  в яких  вони  мають намір реалізовувати тютюнові вироби. Загальний формат для представлення цієї інформації викладено в зазначеному проекті.
Єдиний формат спрощує та уніфікує процедуру подання даних виробниками або імпортерами компетентним органам країн-членів ЄС. Впорядкування процесу подання також зменшує адміністративне навантаження на виробників, імпортерів та національних регуляторів і полегшує процес аналізу даних для ухвалення рішень Європейської комісії (зокрема щодо перегляду максимально  допустимих  рівнів  вмісту  деяких речовин у тютюновій продукції).
Країни-члени ЄС мають заохочувати виробників та імпортерівоперативно надавати інформацію щодо їхньої продукції для забезпечення збору актуальних даних щодо обсягів продажу тютюнової  продукції  та  її  токсичності,  а  також  вчасно оновлювати ці  відомості (протягом  першої  половини наступного календарного року). 
Крім  того,  проект  передбачає  необхідність  визначення ступеню конфіденційності  даних. Має бути  врахований конфлікт інтересів між покупцями та продавцями тютюнової продукції (зокрема це стосується комерційної таємниці щодо деяких смакових якостей продукту).
Зазначені  норми  спрямовані  на  забезпечення належного функціонування ринку  тютюнової  та пов’язаної  з  нею продукції в ЄС, враховуючи високий рівень захисту здоров’я населення.
Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – з  дня ухвалення. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 4 жовтня 2015 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/