ЄС: зміни вимог щодо м‘яса та м‘ясної продукції

У першій декаді липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про розробку проектів змін до двох нормативних актів, які встановлюють специфічні вимоги до м‘яса та м‘ясної продукції. Ухвалення документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття його чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 вересня 2015 року.

7 липня 2015 року Європейський  Союз оприлюднив нотифікацію про розробку Проекту змін до двох законодавчих актів ЄС щодо м‘яса та м‘ясної продукції:

  • Проект Регламенту Європейської комісії про внесення змін  до додатку  III Регламенту  (ЄС)  No  853/2004 Європейського парламенту та Ради щодо специфічних вимог до желатину, колагену та продуктів тваринного походження з високим рівнем обробки, призначені для споживання людиною; 
  • Проект підзаконного акту,  що  ухвалюється на виконання  Європейської  комісії та  передбачає створення переліків третіх країн, окремих частин третіх країн  та  територій, яким країни-члени ЄС мають надавати дозвіл на ввезення до ЄС деяких продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною, а також передбачає встановлення вимог до сертифікатів (шляхом внесення змін до Регламенту ЄС No 2074/2005 та скасування  рішення  2003/812/EC з чотирма додатками).

Основною метою очікуваних змін є спрощення торгівлі за допомогою  створення  єдиного  документу,  що  містить зазначені  переліки  країн  та  вимоги  до  сертифікатів. Це сприятиме  гармонізації  та збільшенню чіткості  положень законодавства у цій сфері. Крім того, очікується, що оновлення сертифікатів (планується їх заміна  на  єдиний  сертифікат) знизить  адміністративне навантаження  на  імпортерів (третіх  країн) та спростить роботу органів прикордонно-митного контролю у контрольних пунктах в'їзду.
Змінами встановлюються особливі вимоги щодо обробленої сировини  для  виробництва  желатину  і  колагену.  Також будуть  сформовані переліки  третіх  країн,  які  одержали дозвіл на імпорт сировини для виробництва желатину та  колагену, а  також  імпорт колагену  і  деяких продуктів тваринного походження з високим рівнем обробки. В цілому, заначені проекти спрямовані на підвищення рівня безпеки продуктів харчування, захист тварин, а також захист населення від небезпечних хвороб та шкідників. 
Ухвалення документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття його чинності – через  20  днів після  його  опублікування  в Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 вересня 2015 року.

 

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/