Новий Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Україна ПКМУ від 19 січня 2011 р. N 35

Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Технічним регламентом передбачено:

  • підвищення безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимог безпеки;
  • спрощення процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінювання відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА);
  • усунення технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною продукцією.

Дія постанови Уряду спрямована на формування вітчизняного ринку обладнання, що працює під тиском, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/