Росія : розробка п равил регулювання обігу кормових добавок

У середині вересня 2015 року Російська Федерація оприлюднила повідомлення про розробку правил регулювання обігу кормових добавок на митній території Євразійського економічного союзу . Цей документ встановлює вимоги щодо техніки безпеки, системи забезпечення якості, перевірки підкарантинної продукції, процедур реєстрації, форм реєстраційних документів на території Євразійського економічного союзу . Термін ухвалення та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2 015 року.

14 вересня 2015 року Російська Федерація оприлюднила нотифікацію про розробку Проекту рішення «Про затвердження Правил регулювання обігу кормових добавок на митній території Євразійського економічного союзу».

Ухвалення документу зумовлено відсутністю на митній території Євразійського економічного союзу (ЄЕС) наступни х складових:

  • єдиних правил регулювання обігу кормових добавок;
  • єдиного порядку реєстрації кормових добавок;
  • єдиних форм реєстраційних документів;
  • єдиного реєстру зареєстрованих за єдиними правилами Митного с оюзу кормових добавок;
  • єдиних процедур з оцінки якості, безпеки та ефективності кормових добавок та критеріїв їх оцінки.

Відповідно до проекту уповноважені органи та суб'єкт и підприємницької діяльності країн - членів Митного союзу зобов‘язуються:

  • використовувати в ході реєстрації кормових добавок та інших процедур, пов'язаних з реєстрацією, форми реєстраційних документів, передбачені проектом;
  • здійснювати реєстрацію кормових добавок та інші процедури, пов'язані з реєстрацією, відповідно до єдиних правил;
  • давати оцінку якості, безпеки та ефективності кормових добавок за єдиними критеріями;
  • забезпечити інформаційну взаємодію уповноважених у сфері обігу кормових добавок органів країн - членів Митного союзу.

Метою ухвалення проекту рішення Ради ЄЕС є забезпечення обіг у на митній території Митного с оюзу кормових добавок, зареєстрованих за єдиними пр авилами, а також вилучення з обігу не ефективних та небезпечних (з точки зору ветеринарно - санітарного контролю) кормових добавок. Термін ухваленн я та набуття чинності документу буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 листопада 2015 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/