Росія : зміна санітарно - ветеринарних вимог щ одо ембріонів свиней

На початку серпня 2015 року Росія проінформува ла СОТ про очікуване внесення змін до з агальних санітарно - ветеринарних вимог що до ембріонів свиней, які ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу або транспортуються чер ез територію її країн - членів. Термін ухвалення документу – січень 2016 року. Термін набуття його чинності – лютий 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 29 вересня 2015 року.

6 серпня 2015 року Російська Федерація оприлюднила повідомлення про розро бку «Проекту рішення Колегії Євразійської економічної комісії про внесення змін до загальних санітарних та ветеринарних вимог до товарів, що підлягають ветеринарному контролю (нагляду), ухвалених Рішенням Комісії Митного союзу від 18 червня 2010 No 317 « Про застосування ветеринарно - санітарних заходів в митному союзі».

Проект рішення передбачає запровадження ветеринарно - санітарних вимог щодо ембріонів свиней, що ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу та/або транспортуються через терит орію її країн - членів.

Відповідно до документу допускається ввезення на митну територію Євразійського економічного союзу або переміщення між її країнами - членами виключно ембріонів, отриманих від здорових племінних тварин.

Кнури - виробники мають знаходитися в центрах відбору сперми або в центрах штучного осіменіння, а свиноматки (донори ембріонів) - у господарствах (центрах штучного осіменіння), де протягом останніх 40 днів не зафіксовані випадки заразних хвороб тварин. Тварини мають перебувати в країні з нар о дження або мінімум 6 місяців до отримання сперми або ембріонів і не мати контакту з іншими тваринами, завезеними в країну протягом останніх 12 місяців.

У господарства з отримання ембріонів свиней не мають бути присутніми ознаки наступних хвороб тварин:

  • туберкульозу, бруцельозу, репродуктивно - респіраторного синдрому свиней, тексовірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена або ентеровірусного енцефаломієліту свиней) - протягом останніх 6 місяців;
  • хвороби Ауєскі (псевдосказ) - протягом останніх 12 місяці в;
  • лептоспірозу - протягом останніх 3 місяців;
  • сибірської виразки - протягом останніх 20 днів.

Свиноматки - донори ембріонів мають проходити перевірку в лабораторії, яка акредитован а або сертифікована в установленому порядку, не менше 1 разу на рік на на явність наступних хвороб : класичної чуми свиней, хвороби Ауєскі, репродуктивно - респіраторного синдром у свиней, вірусного трансмісивного га строентериту, везикулярної хвороби свиней , туберкульозу , бруцельозу , лептоспіроз у , хламідіозу. Донори ембріонів після отримання від них ембріонів повинні перебувати під наглядом ветеринарного лікаря не менше 30 днів.

В цілому, ембріони мають відбиратися, зберігатися та транспортуватися відповідно до вимог Кодексу МЕБ.

Головною метою документу є підвищення рівня охорони здоров’я тварин . Термін ухваленн я документу – січень 2016 року. Термін набуття його чинності – лютий 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 29 вересня 2015 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/