Швеція : зміни до регламенту щодо пестицидів

У другій половині січня 2015 року Швеція оприлюднила нотифікацію про розробку Проекту регламенту щодо використання хімічних засобів захисту рослин, відповідно до якого вносяться зміни до регламенту щодо пестицидів. Ухвалення документу та набуття його чинності очікується у квітні 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 20 квітня 2015 року. 
20 січня 2015 року Швеція проінформувала СОТ про розробку Регламенту щодо використання хімічних засобів захисту рослин.i 
Відповідно до документу передбачається внесення змін до  Регламенту (2014:425) щодо пестицидів з метою заборони використання хімічних засобів захисту рослин за такими напрямами:

  • для боротьби з бур'янами в озерах, ставках і болотних угіддях; 
  • для обробки фунгіцидами фруктів і картоплі, призначених для споживання людиною, після збору врожаю; 
  • для лікування ґрунту від шкідливих нематод при вирощуванні сільськогосподарських культур, призначених для споживання людиною. 

Зазначимо, що, незважаючи на цю заборону, в особливих випадках Шведська рада з питань сільського господарства має право надавати дозвіл на використання хімічних засобів захисту рослин за умови, якщо відсутні ефективні методи боротьби з шкідниками та бур'янами без використання хімікатів. 
Проект регламенту розроблений з метою виконання зобов‘язань, взятих Швецією відповідно до Директиви 2009/128/EC, однією з цілей якої є зменшення ризиків для здоров'я населення та навколишнього середовища при застосуванні пестицидів. Для досягнення цієї мети, країничлени Європейського Союзу повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту рослин шляхом мінімізації 
використання пестицидів й надання пріоритету нехімічним методам обробки рослин або ґрунту.  
Директива 2009/128/EC зобов'язує країни-члени ЄС розробити національні плани дій щодо сталого використання засобів захисту рослин і описати в цих планах, яким чином буде забезпечено реалізацію принципів щодо комплексного захисту рослин. Зокрема, національні плани дій повинні містити завдання для досягнення мети зазначеної Директиви, а також заохочувати розробку й впровадження альтернативних методів зменшення залежності від пестицидів. 
Метою документу є захист тварин та рослин; підвищення рівня захисту здоров'я населення та його безпеки; захист навколишнього середовища.  Ухвалення документу та набуття його чинності очікується у квітні 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 20 квітня 2015 року. 

 

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/