Швейцарія : перегляд максимально допустимих рівнів вмісту деяких речовин у іграшках

У другій по ловині серпня 2015 року Швейцарія оприлюдни ла повідомлення про очікуване ухвалення постанови про безпеку іграшок . Ухвалення документу очікується в жовтні 2015 року. Термін набуття його чинності – липень 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 20 ве ресня 2015 року.

18 серпня 2015 року Швейцарія оприлюдни ла нотифікацію пр о розробку проекту « Постанови про безпеку іграшок » . iv Документ ініційовано Федеральним бюро з безпеки харчових продуктів та ветеринарії .

Документ розроблено з метою подальшої гармоні зації стандартів Швейцарії із відповідними нормами законодавства її головного економічного партнера (ЄС) та забезпечення відповідного ЄС рівня безпеки цих товарів в Швейцарії.

Згідно із проектом передбачається запровадження нових максимально допустимих рів нів вмісту хімічних речовин, а також допустимих рівнів міграції хімічних речовин , що застосовуються з 2015 року , з окрема , для наступних речовин :

  • нікелю ( запровадження деяких виключен ь для частин іграшок, що містять нікель ) ;
  • свинцю ( встановлення нового більш низького допустимого рівня міграції свинцю ) ;
  • поліциклічних ароматичних вуглеводні в;
  • трихлоретилфосфату, трихлорпропілфосфату та трис - ( дихлорпропіл) - фосфату;
  • бісфенолу А.

Передбачені у постанові н ові вимоги відповідають Дирек тиві 2009/48/EC Європейського парламенту й Ради.

В результаті ухвалення постанови будуть внесені зміни до національних стандартів ( с тандарти EN 71, EN 71 - 13, EN 71 - 14 ).

Ухвалення документу очікується в жовтні 2015 року. Термін набуття його чинності – липень 2016 року. Кінцев ий термін подачі коментарів – 20 вересня 2015 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/