ЄС: перегляд переліку речовин, що викликають найбільше занепокоєння щодо здоров‘я людини

11 грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про розробку проекту рішення Європейської Комісії щодо визначення бісу (2-етилгексилу) фталату (DEHP), дибутилфталату (DBP), бензил бутил фталату (BBP) і діізобутилфталату (DIBP) як речовин, що викликають найбільше занепокоєння, відповідно до статті 57 (f) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради.

Документ розроблено з метою присвоєння чотирьом зазначеним вище хімічним речовинам (DEHP, DBP, BBP і DIBP), що спричиняють ендокринні розлади й, в цілому, негативно впливають на здоров’я людини, відповідного рівня занепокоєння згідно із статтею 57 (f) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради.

Зазначимо, що раніше ці чотири речовини були вже класифіковані як токсичні для репродуктивних функцій людини (категорія 1B) відповідно до Регламенту (EC) №1272/2008. В описі проекту наведені наукові дані щодо того, що побічні ефекти для здоров‘я людини внаслідок застосування речовин DEHP, DBP, BBP і DIBP є аналогічними ефектам, які були підставою для визначення цих речовин як токсичних і таких, що мають негативний вплив на репродуктивні функції людини.

Ухвалення документу очікується у березні 2016 року. Термін набуття його чинності – через 3 дні з моменту опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 9 лютого 2016 року.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/