Розробка ТУ

Розробка ТУ

У випадку, якщо Ви хочете стати вітчизняним виробником будь-якого виду продукції, рано чи пізно зіткнетеся з питанням про документ регламентує - порядок виробництва, вимоги до сировини і матеріалів, методів контролю якості готової продукції та іншим аспектам виробництва.
Таким документом може бути Гармонізований з ЄС національний стандарт ДСТУ EN, ГОСТ - міждержавний стандарт чинний з часів СРСР, ДСТУ - державний стандарт часів незалежної України або ж ТУ - технічні умови на виробництво продукції, тобто стандарт, власником якого є саме підприємство.
Технічні умови (ТУ) розробляються зацікавленою стороною (підприємством виробником, об'єднаннями підприємств), залежно від специфіки продукції і при необхідності можуть узгоджуватися з різними держслужбами (МОЗ, Держбуд та ін.).
  ТУ можуть узгоджуватися основним споживачем майбутньої продукції.
Вимоги до розробки ТУ викладені в ДСТУ1.5: 2003 "Національна стандартизація. Правила побудова, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів".

Вимога обов'язкової реєстрації технічних умов тепер скасована!

5 червня 2014 Президент України підписав новий Закон України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058)
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері. З моменту введення Нового Закону України "Про стандартизацію" будь-який український виробник сам має право розробляти технічні умови. Тепер виробник сам несе відповідальність за безпеку і якість своєї продукції.

Вимоги до розробки ТУ викладені в ДСТУ1.5: 2003 "Національна стандартизація. Правила побудова, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів".

Для розробки ТУ необхідні наступні документи:
1. Свідоцтво державної реєстрації підприємства розробника (платника) за реєстрацію ТУ;
2. Заявка та супровідний лист встановленої форми в 2 екземпляр;
3. Повний опис продукції на яку розробляються ТУ;
4. Перелік сировини і матеріалів, які використовуються у виготовленні і висновки санітарно-епідеміологічної експертизи;
5. Технологічна інструкція або карта виробництва;
6. Документально сформульовані вимоги замовника (виробника);
7. Креслення, або опис конструкції виробу.