Контролюючі органи

Контролюючі органи, які мають право вимагати сертифікат відповідності:

 1.      Органи Держмитниці при митній "очищення" продукції (розмитненні).
 2.      Центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт), його територіальні органи - державні центри стандартизації, метрології та сертифікації (ст. 2 Декрету КМУ від 08.04.93 р № 30-93 «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення »)
 3.      Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби (п. 1 ст. 2 Декрету № 30-93)
 4.      Державні органи ветеринарної медицини (п. 3 ст. 2 Декрету № 30-93)
 5.      Головна державна інспекція з карантину рослин та її територіальні органи (Закон України від 23.12.97 р № 771/97-ВР «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»)

Органи, що перевіряють наявність сертифікатів відповідності на алкогольні напої та тютюнові вироби

 1.       Органи Держмитниці при митній «очищення» продукції (розмитнення)
 2.       Держспоживстандарт і його структурні підрозділи: державні центри стандартизації, метрології та сертифікації, управління у справах захисту прав споживачів;
 3.       МОЗ, зокрема його структурний орган - санітарно-епідеміологічна служба та її територіальні управління;
 4.       Державний департамент ветеринарної медицини та його територіальні органи;
 5.       Головна державна інспекція з карантину рослин та її територіальні органи;
 6.       МВС та його територіальні та спеціальні органи (управління, відділи, підрозділи);
 7.       ДПА України та входить в структуру її органів ДААК з їх територіальними органами;
 8.       Держкомстат.

Відповідальність яка виникає у разі порушень суб'єктами підприємницької діяльності накладається наступними органами:

1. ДПА України та її структурні підрозділи, а також їх територіальні органи - відповідно до ст. 8, ст. 10 Закону України від 04.12.90 р № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні»; п. 4 Указу Президента України від 13.07.2000 р № 886/2000 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України»; п. 6 постанови КМУ від 02.06.2003 р № 790 «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України« Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів »(далі - Постанова № 790). Повноваження цього органу поширюються виключно на суб'єктів, що здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

2. Обласні, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів - відповідно до ст. 2444 КУпАП; ст. 5 Закону України від 12.05.91 р № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі - Закон № 1023); наказом Держспоживстандарту від 09.10.2003 р № 169 «Про затвердження Положення про Головне управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, головних обласних, обласних, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів»; наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.01.2001 р № 3 «Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України« Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим , алкогольними напоями та тютюновими виробами ».

3. Держспоживстандарт безпосередньо або в особі Державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації - відповідно до ст. 2447 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), ст. 2 Декрету № 30-93, наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 03.06.2002 р № 321 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил».

4. ДААК як орган ліцензування - відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону № 481; п. 6 Постанови № 790. Повноваження цього органу поширюються виключно на суб'єктів, що здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Даний перелік є вичерпним. Жодне відомство, крім вищезазначених, повноважень на застосування санкцій за відмову (неможливість) пред'явити сертифікат відповідності не має.
Санкції за відмову (неможливість) пред'явити сертифікат відповідності
Відмова підприємця (посадової особи підприємства) пред'явити перевіряючим сертифікат відповідності може спричинити за собою два, не пов'язаних між собою виду відповідальності.
1. Торгівля без сертифіката відповідності - відповідальність для суб'єкта господарської діяльності
2. Торгівля без сертифіката відповідності - відповідальність для фізичної особи (продавець).