Порядок сертифікації

В Системі УкрСЕПРО розрізняють сертифікацію партії продукції (або одиничного виробу), і сертифікацію продукції, що випускається серійно.

При сертифікації партії продукції (або одиничного виробу), що надійшла на територію України по конкретному інвойсу, сертифікат видається на конкретно заявлену продукцію, вказану в інвойсі. У цьому випадку в сертифікаті вказуються розмір партії, за наявності - заводські номери сертифікованої продукції, номер інвойсу, код ТН ЗЕД, назви та адреси заявника та виробника продукції. Термін дії сертифіката, як правило, становить 6 місяців, максимально - до одного року.

При сертифікації продукції, що випускається серійно, в Системі УкрСЕПРО можливе застосування різних моделей сертифікації.

Залежно від обраної моделі (схеми) сертифікації продукції, термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається серійно, складає:

  • Сертифікація продукції за схемою з аналізом документації, представленої заявником (без обстеження виробництва) до одного року
  • Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва до двох років
  • Сертифікація продукції за схемою з атестацією виробництва до трьох років
  • Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва до п'яти років

Розглянемо більш докладно можливі моделі сертифікації продукції, що випускається серійно, в Системі УкрСЕПРО.

Модель сертифікації продукції без відвідування виробництва. Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін до 1 року.

При сертифікації продукції, що випускається серійно, в Системі УкрСЕПРО можливе застосування моделі "З аналізом документації - без відвідування виробництва". Однак, зараз, застосування даної схеми обмежена. Застосування даної схеми допускається тільки один раз для кожної продукції та / або конкретного заявника. Для контролю за цим передбачена перевірка при реєстрації сертифікатів в Реєстрі Системи УкрСЕПРО при сертифікації кожного виду продукції за даною схемою.

Схема "з аналізом документації" призначена для сертифікації продукції при постановці її на виробництво, або при вивченні та первинному освоєнні торгового ринку України. При цьому обстеження виробництва (відвідування виробництва комісією органу сертифікації) не проводиться. Але в цьому випадку необхідно надання в орган сертифікації збільшеного комплекту технічної документації. Надається технічна документація на продукцію, а також документація, що характеризує стабільність параметрів безпеки сертифікованої продукції. Як правило, підприємство повинне надати додаткову документацію щодо системи управління якістю. Наприклад, процедури, інструкції по організації вхідного контролю матеріалів, сировини і комплектуючих, вихідного контролю готової продукції, а так само протоколи випробувань готової продукції. Параметри продукції, підтверджені протоколами випробувань готової продукції, повинні відповідати чинним в Україні нормам. Додатковий перелік документів встановлюється органом сертифікації окремо для конкретної продукції. Перелік документів, що подаються до органу сертифікації може бути висланий Вам після отримання від Вас запиту на проведення робіт з технічного регулювання в Україні.

Сертифікат на продукцію при використанні даної схеми має термін дії до одного року і видається на підставі позитивних результатів аналізу наданої заявником документації і позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків продукції, відібраної в Україні на складі офіційного представника виробника або на підприємстві виробника.

Подальший технічний нагляд в період дії сертифіката відповідності включає періодичне проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються на виробництві або у постачальника, в порядку, у строки та в кількості, встановленому органом сертифікації в програмі технічного нагляду. Як правило, перевірка виробництва при цій моделі сертифікації не проводиться. Однак, нагадаємо, що ця модель може бути застосована тільки один раз.

Модель (схема) сертифікації продукції, що випускається серійно Термін дії сертифікату відповідності на продукцію Сертифікація продукції за схемою з аналізом документації, представленої заявником (без обстеження виробництва) до одного року Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва до двох років Сертифікація продукції за схемою з атестацією виробництва до трьох років Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва до п'яти років