Повірочні лабораторії

Як отримати уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки?

З метою проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження, що видається Мінекономрозвитку.

Для одержання свідоцтва про уповноваження повірочна лабораторія (особисто або через уповноважену нею особою, поштою) подає Мінекономрозвитку заяву про видачу свідоцтва про уповноваження.

до заяви додаються такі документи:

 1. Статут (положення) повірочної лабораторії;
 2. Паспорт повірочної лабораторії;
 3. Настанова з якості повірочної лабораторії;
 4. Проект галузі уповноваження повірочної лабораторії на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики.
 5. Копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або копія договору оренди приміщення, укладеного не менш як на п’ять років (у разі, коли повірочна лабораторія не має власного приміщення);
 6. Висновок аудитора з метрології, атестованого у порядку, встановленому Мінекономрозвитку, щодо відповідності повірочної лабораторії встановленим критеріям уповноваження;
 7. Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження.

Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів після надходження заяви:

 • Проводить аналіз поданих повірочною лабораторією документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;
 • Проводить перевірку повірочної лабораторії на відповідність установленим критеріям;
 • Видає за встановленою ним формою повірочній лабораторії свідоцтво про уповноваження;

Після одержання свідоцтва про уповноваження повірочна лабораторія стає уповноваженою на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

 

Опис процесу підготовки повірочної лабораторії

Одержання свідоцтва про уповноваження реалізується через досягнення лабораторією відповідності Критеріям встановленим центральним органом виконавчої влади в сфері метрології та метрологічної діяльності - Мінекономрозвитку.
Підготовка здійснюється послідовними етапами:
 Етап А.1 Діагностичний аудит, аналіз реального стану
Критеріями аудиту є вимоги нормативно-правових актів з законодавчої метрології:

 • ознайомлення з запитом замовника (проект галузі уповноваження або об’єкти повірки);
 • оцінка незалежності лабораторії, що передбачена для законодавчо регульованої повірки (організаційна структура, види діяльності);
 • оцінка еталонної бази;
 • оцінка потреби в допоміжних засобах вимірювальної техніки та обладнанні;
 • оцінка відповідності приміщень лабораторії замовника, робочих місць;
 • оцінка, тестування персоналу, визначення кваліфікації та компетентностей, навичок з повірки, знань нормативних документів в необхідному об’ємі;
 • аналіз документованої системи якості засобів вимірювальної техніки (в разі наявності);
 • аналіз нормативно - технічної бази (стандарти, методики повірки, технічна та експлуатаційна документації на еталони, засоби вимірювальної техніки та обладнання);
 • аналіз паспорту лабораторії (в разі наявності).

Результати аудиту оформлюються письмово у вигляді акта аудиту та надаються замовнику для врахування в роботі при підготовці до уповноваження.

 Етап А.2 Розробка плану заходів з усунення невідповідностей виявлених під час діагностичного аудиту
Результати розробки заходів оформлюються документально у вигляді достатньо детальних інформативних рекомендацій з приведення повірочної лабораторії у відповідність до вимог нормативно-правових актів з метрології

 Етап А.3 Прямі консультування щодо реалізації побудови повірочної лабораторії

 • розробка системи якості ЗВТ (настанови з якості, процедур, методик, інструкцій, документів);
 • впровадження системи якості в діяльність лабораторії;
 • навчання персоналу, організація стажування, набуття практичних навичок;
 • підготовка приміщень (метрологічні умови);
 • організація робочих місць (метрологічні умови);
 • погодження паспорту лабораторії.

 Етап В.1 Супровід повірочної лабораторії в процесі уповноваження (аудиту) з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Нормативно-правові акти з метрології